Redovisning, Kalkylering & Finansiering

Detta är tentor för både delkurs 1 & 2. Kursen har haft olika upplägg genom åren, så alla frågor är inte alltid relevanta.

Tentamen_Finansiering (Anders Jerreling)

Tentamen_Kalkylering (Anders Jerreling)

Tentamen_Redovisning-delk2_1 (Petter Boye)

Tentamen_Redovisning-delk2_2 (Stig Malm)

Tentamen_Redovisning-delk2_3 (Stig Malm)

Äldre, och inte fullt så aktuella:

FE1515_0115_1_071111

FEK070_0105_1_070505

FEK106_0110_1_070325

Tenta 070427

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Handelsrätt

Tentamen_Handelsratt-12jan2012

Tentamen_Handelsratt-21mars2012

Tentamen_Handelsratt-2012

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ekonomisk Statistik

Innehåller både delkurs 1&2.

Övningstentor tillhandahållna av läraren:

Ekonomisk_Statstik_1

Ekonomisk_Statstik_2

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Nationalekonomi – Mikro

Tentamen i Nationalekonomi Mikro. Fler tentor kommer.

Tentamen_Mikro1 (övningstenta)

Tentamen_Mikro1_Svar

Tentamen_Mikro1_2 (2012-01-27)

Tentamen_Mikro1_3 (2011-10-26)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Marknadsföring

Innehåller en sammanfattning som jag inte vet vem som skrivit. Den är dock bra och jag pluggade i princip endast på den. Tentorna är lite äldre men ändå någorlunda aktuella.

Sammanfattning_Marknadsforing

Tentamen_Marknadsforing1

Tentamen_Marknadsforing2

Tentamen_Marknadsforing3

Tentamen_Marknadsforing4 (2011-10-18)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Organisation och Ledarskap

Här är tre tentor, varav en innehåller svar som gav VG8. Fler kommer!

Tentamen_Org

Tentamen_Org_Svar

Tentamen_Org2

Tentamen_Org3 (2011-09-24)

Leave a comment

Filed under Uncategorized